1.Kurumsal Satış Hizmetleri: Doğrudan satış operasyonları ile müşterileri sürekli destekler. Kurumsal satışlarda proje desteği verir. Sürekli alım 
yapan Kurumsal firmalar için önceki alım fiyatlarını değerlendirir.Böylelikle en rekabet edilir fiyat analizini yaparak uygun alım koşullarını oluşturur. Talep 
edilen teslim süreleri konusunda üretim planlamasına yardımcı olur. Gerektiği zaman olası gecikmelerde üretim, depolama ve sevk operasyonlarını revize eder.

2.Satış Destek Organizasyonları:
Yurt içerisinde ürün satışı ve sonrası hizmet vermek isteyen firmalar ile görüşmeler yapar ve kendi pazarlarında bu hizmetler için gerekli proje ve tanıtım desteği sağlar. Bu görüşmelerin devamında gerekli işbirliği sonuçlarını oluşturur. Anahtar teslim proje gerçekleştiren firmalara ürün standartları konusunda gerekli projeleri sunar ve sonrasına operasyonel planlamaları yapar.

3. Uluslararası Pazarlama Aktiviteleri:
Yeni ürünler ve yeni pazar girişleri için dünya çapında hazırlık yapar. Satış kanallarının araştırılmasını yaparak gerekli görüşmeleri sağlar. Bu görüşmeler sonucunda gerekli anlaşmaları yapar. Yurt dışı fuar organizasyonları ile satış kanallarına pazar desteği sağlar.

4. Ürün Yönetimi:
Üretilen ürünler hakkında tasarım ve teknolojik gelişmelerle ilgili yol gösterici araştırmalar yapar. Bunları hayata geçirmek için projeler hazırlar ve üretim sonuçlarına göre son kullanıcı tavsiyelerini alarak raporlama gerçekleştirir. Kullanılan ürünlerin sürekli gözlemini yaparak kullanıcıların memnuniyetini artıracak faaliyetler gerçekleştirir.

5. Satış Sonrası Hizmetler:
Son kullanıcı yöneticileri ile ürün kullanımı ve garanti sonrası talepler için gerekli bilgi akısı ve desteğin gerçekleştirilmesini sağlar. Teknik Eğitim ve Yedek parca birimi ile kullanıcıların ürün kullanımı konusunda destek verir. Garanti süreci ve sonrasında Teknik servis işlemlerinde iletişim ve planlamayı en hızlı ve verimli olarak şekilde destekler. Yedek parca sevk operasyonlerını gerçekleştirir.

6. Marka Yönetimi:
Piyasadaki marka algısını araştırır. Kullanıcıların ürün ve hizmetler hakkındaki görüşlerini alır. Bunları en kısa sürede değerlendirerek ilgili birimlerin çalışmalarına yansıtır. Pazar içerisindeki sektörel yayınlarla reklam ve ilan çalışması yapar. Gerekli röportaj ve argumanları hazırlar ve bunları, ilgili kuruluşlarla paylaşır.