havalandırma grafik  
Sirkülasyon aşağıdan yukarıya doğru hareket eder. Isınan ve genleşen hava alttan gelen soğuk havayı vakumlar.  
Bu nedenle, alt ve üst kısımlarda , Minimum 10 cm x 40 cm ölçülerinde havalandırma boşluğu (lineer menfez)  
tavsiye etmekteyiz.    
Cam kapılı minibarlarda mobilya kapağının olmaması havalandırma için bir avantaj değil, aksine  büyük bir dezavantajdır. 
Çünkü havalandırma yetersiz kalır, ısınan hava yukarıda birikir ve dolabın  üst ve yanlarından öne doğru çıkmak için 
hareket eder. Bu durum, dolabın dış gövdesinin ve mobilya iç yüzeyinin ısınmasına neden olur. Bu nedenle cam kapılı 
minibar uygulamalarında da mutlaka havalandırma ortamı sağlanmalıdır.